Eget val. Once upon a time... (Bild 134)

Det finns vissa platser på min gård där det troligen bott människor för väldigt länge sedan. På mycket gamla kartor går det att se att vissa delar av gården bestått av farled.

Bredvid gården går det att se rester av gamla husgrunder och en kolerakyrkogård finns att besöka en liten bit bort för den som vågar.

Denna bild är tagen på en plats jag misstänker bebyggelse för mycket länge sedan. Det finns bland annat växtlighet som tyder på detta i form av bärbuskar, träd, blommor och buskar som normalt inte växer vilt i naturen.

Kommentarer