334. Utställning (Bild 306)

Många varianter av fågelmat ger väldigt många olika arter av fåglar vid matplatsen.

Kommentarer